Zwischenstand beim Preisknobeln 2015

Zwischenstand beim Preisknobeln 2015

Beim Preisknobeln ist die dritte von vier Wochen beendet.

Zwischenstand Preisknobeln nach 3 Wochen
1 . Carolin Linke 51,44,44 139
2 . Heike Zaun 47,46,45 138
Georg Figgen 48,47,43 138
4 . Grasschlüpfer 48,47,42 137
Rainer Müller 47,45,45 137
6 . Thorsten Mudler 46,45,45 136
7 . Wido Föckeler 46,45,44 135
Petra Widlitzki 46,45,44 135
9 . Benedikt Niemand 46,44,44 134
Andre Nolte 45,45,44 134
Björn Rosenberg 46,44,44 134
12 . Robert Dickner 45,45,43 133
Joachim Thulfaut 45,44,44 133
Siegfried Pelz 45,44,44 133
15 . Christian Meyer 46,44,42 132
Andre Knaup 45,44,43 132
Tim Kuhlmann 45,44,43 132
18 . Edmund Hegener 45,43,43 131
Eva Pelz 46,44,41 131
Stephen Hoffmann 45,44,42 131
21 . Karl-Friedrich Hellmann 44,43,43 130
Thomas Pelz 44,43,43 130
Christian Hübert 44,43,43 130
24 . Ulf Parzonka 44,43,42 129
Wilfried Föckeler 43,43,43 129
26 . Sandra Grüter 44,44,40 128
Marcel Osthoff 45,42,41 128
Arnold Müller 47,41,40 128